latest Post

Boobay pinagtulungan ng 3 contestant sa Celebrity Bluff

Saturday,  April 2, 2015

Hindi daw siya natatakot kay Ms. Eula Valdez pero bakit sa huli ay siya pa ang humingi ng sorry?


Sino ngayon ang mas mataray? Si Boobay o si Ms. Eula?

If you like this story. Please share it. Thank you!

About Erick Abel

Erick Abel
Recommended Posts × +
} //]]>