latest Post

VIDEO: 3 taong gulang na bata natagpuang patay at may laslas sa leeg

May 23, 2015 | Saturday

Sa Limay Bataan isang 3 taong gulang na bata ang hinihinalang hinalay bago laslasan sa leeg.Natagpuan ang batang walang saplot at may laslas sa leeg na naging sanhi ng pagkamatay ng bata. Hindi
 pa natutukoy sa kasalukuyan kung sino ang suspect sa pagpatay sa bata. Pero pinaghahanap na sya ng mga pulis.


 If you like this story. Please share it. Thank you!

About Erick Abel

Erick Abel
Recommended Posts × +
} //]]>