latest Post

Pinay Celebrities who udergo plastic Surgery

April 07, 2017 | Friday

MGA ARTISTA O PINAY celebrities na palaging pinagdududahan ang kanilang kagandahan. Mga artistang halos perfect ang kanilang katawan at pagmumukha na laging tinatanong o napapaisip kung natural ba ang ganiyang ganda? Kung titigan mo sila parang totoo nga na sila'y mga nakinabang sa teknolohiya ng pagpapaganda. Ang mga iba rito ay mga paboritong naba-bash ng ganito palage kaya alam na nila kung ano nag kanilang gagawin.

Ang mga listahan na inyong makikita ay walang kasiguruduahan kung sila'y bunga ng plastic surgery o iasa lamang make-up transformatio


What are your thoughts? Sound off in the comment section below.

Thank you for reading. If you like this story. Please share it. Thank you!

About Erick Abel

Erick Abel
Recommended Posts × +
} //]]>