latest Post

Celebrities Na Pinili Ang Tahimik Na Buhay sa ibang Bansa

July 20, 2017 | Thursday

Ang showbiz ay hindi pang matagalan kaya naman ang mga celebrities na ito mas pinili ang mamuhay na lang sa ibang bansa kasama ang kanilang pamilya. What are your thoughts? Sound off in the comment section below.

Thank you for reading. If you like this story. Please share it. Thank you!

About Erick Abel

Erick Abel
Recommended Posts × +
} //]]>